دختری به نام آیه

هر چیزی که تصور کنی مال توست

هر چیزی که تصور کنی مال توست

من دلواپس انسانم
آن که هست، می بینمش، ناشناس عبور می کنم از کنار چشمانش و می دانم که پر آشوب است خاطرش!
من دلواپس انسانم، آنکه خسته می خوابد، خسته بر می خیزد، خسته می گرید، خسته می خندد و خسته محکوم می شود! در اندیشه ی بام است و سفره ای برای شام و دلآشوب فردای پر ابهام!
من دلواپس انسانم! بی آن که بدانم سیاه است یا سفید
من دلواپس انسانم! شانه های نحیفش! که فیلسوفان بر آن فلسفه بار کردند و فقیهان حکم! بی آن که بدانند سرما را که سوز دارد و تگرگ را که زخم می زند!
من دلواپس انسانم بی انکه بدانم اهل کدامین قبیله است و به کدامین قبله نماز می گذارد و بر کدامین سجاده می ایستد!
من دلواپس انسانم...
....
تمامی نوشته ها متعلق به خودم هستند:*

آخرین مطالب

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۶:۰۰۰۵
آذر

پارت اول:پیراهن تو امن ترین جای جهان است

اما امان از این حکایت عاشقانه

ک نزدیک است چشمان قهوه ایم را

از فراق پیراهنت

از دست بدهم

.

.

.پارت دوم:هر روز قاصدک آرزوهایم را

از روی شانه های تو ب پرواز درمی اوردم 

و آرزویم این است

دور اما شیرین

پرواز در میان آسمان چشمانت

.

.

پارت سوم: همه چی خوبه اما

-اما چی؟

+اما عاشقت نیستم

-اخه چرا ؟؟من که کل دنیامو به پات ریختم

+مشکل همین جاست ،من کل دنیا رو نمیخواستم من فقط تو رو میخواستم


.

.

+این روزها زیاد می نویسم ولی ..

+یاد بگیریم همه ی آدم ها قرار نیست طرز تفکر ما رو داشته باشن یا سلیقشون مثل ما باشه 

این روزها جاهای مختلف مخصوصا اینستا ک میرم بههم فحش میدن توهین میکنن و .. ک بگن ما درست میگیم

+نگذاریم دچار روزمرگی شویم:)