آقای سین یک پستی نوشتن راجب « دخترها رو دست کم نگیرید»

خواستم رسالتشون رو کامل کنم وپستی بنویسم با عنوان

.

.

پسرها رو دست کم‌ نگیرید

این باور غلطی است که بعضی ها پسر ها رو قوی تر از دخترها میدونن

بلکه باید خطر پسرها رو مخصوصا از نوع تاس  جدی بگیرید

اصن اینکه به یک نفر می گویند مثل یک مرد باش هم بنظرم اشتباه است

بنظرم بجاش باید بگن مثل یه زن باش

مردها فقط سینه ستبر کرده اند و قد دراز!

مگرنه در درون همه ی آن ها یک پسر لوس مامانی است که کافی است بهشان بگویی بالای چشمت ابروست !

اونوقت یک مرد هرکول ۱۰۰کیلویی را میبینی که گوشه ای کز کرده و خریدار ناز کشیدن است

تازه اینکه می گویند زن ها بیشتر از مردها حرف میزنن هم کاملا اشتباه است

من هیچ جمع خانوادگی نرفتم ک داخلش مرد ها کم حرف بزنن

فقط نوع حرف زدن فرق داره

مثلا مرد ها اکثرا دست هاشون رو روی شکم های مبارکشون تکیه میدن و یک جوری راجع به اوضاع اقتصادی حرف میزنن و راهکار ارائه میدن که گویی ۶ دوره رئیس جمهور بوده اند!

تازه اگر قبول کنیم که زن ها اهل غیبت کردن هستند و مردها نه

دروغگویی مردها رو ک نمی تونیم انکار کنیم

روده ی راست را که چه عرض کنم روده ی چپ را هم درسته قورت داده اند

حالا تو رابطه های عشق و عاشقی هم که وارد بشیم با ی حساب سرانگشتی میفهمیم که اکثر ضربه ها رو دخترا ها خورده اند

و پسری ک از دختر ضربه بخورد و مقصر نباشد یا خیلی کم هستند و یا اون دختر یک دختر اسیب دیده از همین قشر پسر هاست و درصدد کینه !

تازه از همه ی این ها که بگذریم

وای به روزی که اون مرد فوتبالی باشه

شما یک عدد مرد با یک عدد کاسه تخمه روی گردی شکم روبه روی یک تی وی تصور کنید

ک بمب هم بترکه از سر جاش تکون نمیخوره

چه برسه به اینکه بخواد بخاطر یک خانوم از فوتبالش بگذره 

و قول میدم که اون خانوم با هیچ کدوم از سیاست های زنانگی اش قادر به تکون دادن اون مرد نیست

حال اگر به دنبال تشکیل خانواده هستید این مردها رو دست کم نگیرید 

از ما گفتن بود؛)