اصن خدا خیلیییییی خوبه

یه گناه رو میتونستم انجام بدم، ندادم

خدا داره اینقدرررررر بهم چیز میده

ک دیگه صفت کریم بودن هم شاید در مقابلش کوچیکه

فک کنید مادرت علاوه بر اینکه چاقو رو از دستت بگیره تا به خودت صدمه نزنی

ولی چون به حرفش گوش دادی و چاقو رو بهش دادی

یه عالمه کادو هم بهت بده

حالا امیدوارم قدر کادوهایی که بهم داده رو بدونم:)

+خدایا شکرت

خدایا بازم شکرت

خدایا به اندازه ی کریم بودنت که اندازه نداره شکرت:)