پارت اول:پیراهن تو امن ترین جای جهان است

اما امان از این حکایت عاشقانه

ک نزدیک است چشمان قهوه ایم را

از فراق پیراهنت

از دست بدهم

.

.

.پارت دوم:هر روز قاصدک آرزوهایم را

از روی شانه های تو ب پرواز درمی اوردم 

و آرزویم این است

دور اما شیرین

پرواز در میان آسمان چشمانت

.

.

پارت سوم: همه چی خوبه اما

-اما چی؟

+اما عاشقت نیستم

-اخه چرا ؟؟من که کل دنیامو به پات ریختم

+مشکل همین جاست ،من کل دنیا رو نمیخواستم من فقط تو رو میخواستم


.

.

+این روزها زیاد می نویسم ولی ..

+یاد بگیریم همه ی آدم ها قرار نیست طرز تفکر ما رو داشته باشن یا سلیقشون مثل ما باشه 

این روزها جاهای مختلف مخصوصا اینستا ک میرم بههم فحش میدن توهین میکنن و .. ک بگن ما درست میگیم

+نگذاریم دچار روزمرگی شویم:)