دنیای من سفید است 

پر از انسان های خوب

ادم های خوبی که خیلی کم ناخالصی دارند

ولی میشود ناخالصی ها را ندید و گشت و خوبی هایشان را پیدا کرد

چشم قهوه ای از دنیای سیاه می گوید 

از جوان های معتاد 

از فقر و به حساب نیامدن

از دختر فاحشه 

این سیاهی ها قلبم را به درد می اورند

چشم قهوه ای میگوید دنیا سفید است جامعه سیاه هست 

جااااامعه

اما مگر دنیای مارا جامعه نمیسازد!؟؟

چرا ما باید از کنار پسر فال فروش به راحتی بگذریم و به او حق ندهیم که دنیایش را خودش بسازد نه با پیش بینی اینده ی زندگی ما

چرا باید از ان پسر معتاد به راحتی بگذریم و بجای مواد در دستانش،دستان خدا را قرار ندهیم

چرا باید از کنار ان دختر فاحشه به راحتی بگذریم و بگذاریم وجود پاکش را برای گرگ ها عریان کند!؟

حداقل قضاوتشان نکنیم 

حداقل نگاهمان را تغییر دهیم 

حداقل بگذاریم مهمان یک لبخند شوند

حداقل مهربان باشیم

در وجود خودت بگرد و ببین خدا چه چیز به تو هدیه داده ک ان را به بندگانش هدیه دهی 

+این چند وقت پر بود از اتفاقهای ریز و درشت ک سرانجامشون ارامشیه ک الان دارم

+خدایا شکرت

+خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو اشتباه ترین کاریه ک ادم میتونه انجام بده

کاری ک من در کلاس اندیشه دو انجام ندادم و هر چند از نظر دیگران حماقت بود ولی خیالم راحته ک حرف حق رو زدم

+توی مجلس امام حسین مداح داشت واقعه ی عاشورا رو تحریف می کرد و مردم زار زار گریه می کردند و من تعجب از این همه جهالت