دلتنگی درد عجیبی است

دردی شبیه فشردن قلبت

چقدر سخت است دور بودن از کسانی ک واقعا دوستشان داری ....

دلتنگی یعنی فضای سنگین

یعنی لحظه ای که نفس کم می اوری

دلت برای چشم های قهوه ایش تنگ میشود 

حسادت می کنم گاهی 

به کسی که هر روز تو را می بیند 

کسی ک هر روز‌مهمان بوسه های ناگهانی ات میشود

کسی که سرش روی پاهای توست

و دست تو درمیان موهایش

هیچ میدانی چقدر خداحافظ هایت بعد مکالمه یمان برایم سخت است

هیچ میدانی لبخند بعد از بغض یعنی چه!؟

من از تازیانه های ساعت هراس دارم 

از دقایقی که میگذرند و نبود تو را به رخ می کشند

میدانی چقدر سخت است سکوت با بغضت بشکند

مثل همین حالا

همین لحظه ای که تو پیشم نیستی

ولی هیس

ساکت باش

باید فریـــــــادم را بی صدا کنم

بــــــغضم را نوش جان 

و اشکــــــــ هایم را پنهان

نباید متوجه دلتنگی ام بشوی ....

مگرنه بغض می کنی

و بغض تو یعنی پایان ثانیه های زندگی من 

مادر جان

...

پینوشت:این متن تقدیم ب مادران شهدا..امیدوارم بتونیم حقی ک بگردنمون دارن ادا کنیم

پینوشت۲:سی تیرماه تولدم بود.رسما شد۲۰سالم:))

پینوشت۳:پست قبل ب دلایلی حذف شد از دوستانی ک کمک کردن واقعا ممنونم و واقعا شرمنده که ب بعضی از دوستان ک رمز خواسته بودن داده نشد اخه یک مشکل موقت بود و رفع شد..دوست مجازی و کمک بدون چشم داشت حس فوق العاده خوبیه