نمی دونم واقعا استحقاق این همه خوبی رو دارم!؟


خدا جون شکرت


خدایا دارم از تو تقلید می کنم ،دارم بدون دلیل ب بنده هات خوبی می کنم

 تا جایی خوبی میکنم ک بدونم باعث سو استفاده نمیشه


خدایا تو فقط دستمو ول نکن مگرنه زمین میخورم 


خدایا تو بری از همه ادما میبرم


انسان موجود عجیبی است


خدایا گاهی دلتنگ میشم


گاهی عاشق 

گاهی قلبم سرشار از یقین می شود

و گاهی تردید


خدایا عاشقم نگه دار


عاشق سکوت شب،عاشق مناجات باتو،عاشق لبخند پیرزنی ک سر نانوایی بود


عاشق دوست داشته شدن و دوست داشتن


خدایا می دونی بهم بدی کرد ولی من دقیقا از اون جایی ک بدی کرد خوبی کردم،خودت بهم گفتی یادته!؟

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند!

سوره: 41 . فصلت آیه: 34ٍ

اما به این مرحله جز کسانی که دارای صبر و استقامتند نمی‏رسند، و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نائل نمی‏گردند.

سوره: 41 . فصلت آیه: 35

خدایا تو خودت می دونی که نهایت آرامشی

...امام زمان،جات خیلی خالیه،خیلیی

**دوستان ببخشید ک چند وقته براتون نظر نمیزارم ولی مطمئن باشید پستاتون رو میخونم:)