+خواهر جان مدام می گوید:آیه دیوانه این کفش ها تخفیف ۵۰٪خورده اند خیلی هم قشنگ اند خوب یکی رو انتخابکن!

و من هم مدام می گویم: فقط اسپرت!

نمی دونم آخرین بار که کفش مجلسی و پاشنه دار خریدم کی بود

فقط خدارو شکر اینقد سالم هست که برای هر عروسی میپوشمشان!

تازه آن هم با دعواهای مداوم مادر جان و قانع نشدن من ،که چه عیبی دارد در عروسی کفش اسپرت پوشید!

واقعا چرا باید حتما در عروسی کفش پاشنه پار پوشید

چرا باید هر بار که من به جای صندلی روی میز میشینم مادرجان حرص بخورد!

چرا من اجازه ندارم روی دیوار اتاق نقاشی بکشم!

چرا نمی شود در ماست دختر دایی افاده ای سوسک پلاستیکیم را بیاندازم!

و چرا همه تعجب می کنند از هیجان من برای دیدن کارتون و تنفرم از فیلم هندی و کره ای!

و چرا شما از خواندن این چراهای من تعجب می کنید!

و چرا می گویند


      اسب حیوان نجیبی است 

                      کبوتر زیباست!

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

اقلا ای کاش در کودکی شیطان تر بودم و بسیاری از این جور کارهارا انجام میدادم!

بلاخره خواهرجان راضی می شود و من جان سالم به در می برم و یک کفش اسپرت مشکی می خرم!

کفش جدیدم مبارک:)