نتم تموم شده و مامان برای جریمه داداشم!!اجازه نمیده وصلش کنیم!

الان ۲تا۷رایگانه!

و من اونموقعه ها خواب تشریف دارم..

فقط بعد نماز صب چند دقیقه میام..

دلیل کم پیدا شدنم  این۲روز همینه

و اینکه

.

.

.

.

.

امروز تولدمه:)