تا حالا شده ذهنتون درگیر باشه 

و تنها راه رو در نوشتن افکارتون ببینید

ولی وقتی می خواهید که بنویسید ،کلمه کم بیارید!و در نهایت از نوشتن پشیمون بشید...

من الان همیچنین حسی دارم 

میدونمم از چی سرچشمه میگیره 

بزارید یه سوال دیگه بپرسم

تا حالا شده یه حرف بشنوید که دلتون بلرزه...

تمام معادلات ذهنتون با یه حرف بهم بریزه...

تا حالا شده!؟

و من بازم همچین حسی دارم...

خدایا کمکم کن