باز هم شب ۱۹ ماه رمضان ..

و بازهم شبی سرنوشت ساز....

و باز هم شرمندگی...

و باز هم بخشش....

باز هم صدای« سبحانک یا لا الله الا انت الغوث الغوث خلثنی من النار یا رب»

و باز هم اشک.....

«و دل های ما را پس از انکه هدایت یافتیم،به گمراهی و تاریکی میفکن و از جانب خود بر ما رحمت فرست که همانا تویی بخشنده ی بی عوض،بخشی از دعای ابوحمزه ثمالی»

امشبم طبق قرار هر ساله با خانواده میرم مسجد کجبافان،همیشه شب۱۹اونجا میرم و شب های دیگه مسجد توتونچی ،چقدر شب های قدر رو دوست دارم

خدایا دلم برات تنگ شده...