امشب ،شب خیلی خوبی بود برای افطار خونه ی بهترین دوستم زهرا دعوت بو دم من و زهرا از۵سالگی با هم دوستیم،زهرا همسایه مونه و یه کوچه بالاتر از ما زندگی می کنند 

امیدوارم دوستی مون برای همیشه پابرجا باشه:)

شام قورمه سبزی بود واقعا بی نظیربوددددد،بعدشم یکم حرف زدیم و از اهدافمون گفتیم ،بعدشم یه عالمه عکس سلفی مسخره باهم گرفتیم و یه عالمه خندیدیم:)

ساعت۱۲هم برگشتم خونه

خدایا به خاطر همه چی ممنون